Hem

Reports

Publicerat: 2022-11-10 08:45:00

Medimi AB: Delårsrapport kvartal 3, 1 januari - 30 september 2022

Juli - september

KSEK

  • Nettoomsättningen uppgick till 521 (243), en ökning md 114%
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 978 (-3 642)
  • Materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 811 (444)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 924 (17 260)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -803 (-3 357)
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 78% (91%)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01)

Januari - september

KSEK

  • Nettoomssättningen uppgick till 1 489 (737), en ökning med 102%
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 099 (-11 992)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9 263 (-12 027)

För mer information kontakta

Alexander Johansson
Vd Medimi AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund, Sverige
Mobil: 0737 - 77 77 233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration