Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-14 08:45:00

Medimi AB: Medimi AB breddar verksamheten med satsning på Finland

Medimi AB (publ) vidgar Bolagets nordiska verksamhet genom en tydlig satsning på Finland.

Den finska marknaden är välutvecklad och långt kommen gällande digitalisering av sjukvården. Sedan en tid tillbaka pågår i Finland en dialog gällande hur kommunernas digitala utvecklingsarbete kan förbättras. Säker läkemedelshantering är identifierat som en av de största utmaningarna i flera finska kommuner och digital medicindispensering växer som ett alternativ till manuell överräckning. Den finska marknaden bedöms ha en potential på mellan 8 – 10 000 personer lämpade för digital medicindispensering. Vidare har Finlands strax över 300 kommuner och en struktur liknande den svenska modellen med ett starkt självstyre samt egenbestämmande över exempelvis socialvård och äldreomsorg.

Mot den bakgrunden har Medimi under en period aktivt bearbetat den finska marknaden för att skapa sig en bild över möjligheterna att introducera Medimi®Smart. Flertalet möten har ägt rum med en finsk kommun med stort intresse för digitalisering och effektiviserad läkemedelshantering för vårdtagare och personal. Medimi arbetar för närvarande intensivt för att få ett avtal på plats och har långtgående diskussioner gällande en pilotinstallation.

Alexander Johansson, vd Medimi AB kommenterar: "Genom att bredda vår verksamhet ökar vi våra möjligheter att utvecklas och växa snabbare. Finland är en mycket intressant marknad med stor potential och ett välutvecklat tänk kring välfärdstekniska lösningar. Denna satsning är väl förankrad i vår strategi att växa i de nordiska länderna."

Samtidigt undersöker Medimi möjligheterna att knyta till sig en stark partner för att snabbare och på bred front kunna expandera på den finska marknaden.

För mer information kontakta

Alexander Johansson
Vd Medimi AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund, Sverige
Mobil: 073 - 77 77 233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration