Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-29 17:25:11

Blick Global Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Idag den 29 november 2022 hölls extra bolagstämma i Blick Global Group AB (publ). Stämman fattade följande beslut.

Minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 16 906 980,28961 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket. Efter minskning har bolaget ett aktiekapital om 17 900 105,921 kronor.

"I ett förvärvsintensivt bolag som Blick Global Group, ser vi kontinuerligt över kapitalstrukturen i bolaget och väljer att från tid till annan disponera om det egna kapitalet mellan aktiekapital och fritt eget kapital och det har vi gjort på dagens stämma", säger VD Erik Ahlberg.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential, inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Gaming, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration