Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-30 08:43:38

Medimi AB: Medimi AB tecknar avtal med Österbottens välfärdsområde, Finland

Medimi AB (publ) har slutit ett avtal med Österbottens välfärdsområde gällande leverans och implementering av bolagets lösning Medimi®Smart. Avtalet avser en pilotperiod och omfattar minst tio enheter och pågår under tre månader, med start under första kvartalet 2023.

Som tidigare har kommunicerats vidgar Medimi AB sin nordiska verksamhet genom en tydlig satsning på Finland. Mot den bakgrunden har bolaget tecknat ett avtal gällande pilottest av Medimi®Smart med Österbottens välfärdsområde och Vasa region. Efter testperiodens slut kommer projektet att utvärderas och finansiering för eventuell fortsättning att ses över.

Alexander Johansson, vd för Medimi AB, kommenterar: ”Vi är mycket glada över vårt första avtal på den finska marknaden. Österbottens välfärdsområde arbetar aktivt med förbättrad läkemedelshantering och det är tydligt att Medimi®Smart med sin unika funktionalitet kommer att bidra till detta på ett positivt sätt. Vi ser fram emot att tillsammans med Vasa region starta upp projektet och skapa förutsättningar för en tryggare, effektivare och förenklad medicindispensering.”

För mer information kontakta

Alexander Johansson
Vd Medimi AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund, Sverige
Mobil: 073 - 77 77 233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration