Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-15 08:05:44

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB (publ):s riktade emissioner slutförda

Stockholm den 15 december 2022

Sensor Alarm Norden AB (publ) ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") har slutfört de riktade emissioner som beslutades vid Bolagets extra bolagsstämma den 25 november 2022. Teckningskursen för aktierna uppgick till 0,24 kronor per aktie. Genom de riktade emissionerna tillfördes Sensor Alarm 7 438 417 kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Genom emissionerna har Bolagets antal aktier och röster ökat med 30 993 406, från 15 608 984 till 46 602 390. Aktiekapitalet har ökat med 3 099 340,60 kronor från 1 560 898,40 kronor till 4 660 239,00 kronor.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Utskick från Spotlight Group