Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-19 08:55:02

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB rekryterar specialkompetens inom utveckling i spelstudion och Business Development i försäljningsavdelningar

Blick Global Group AB ("Blick" eller "Bolaget") växer i takt med expansion och möter tillväxten genom rekrytering av specialkompetens till spelstudion samt Business Development i försäljningsavdelningar. 

Till spelstudion (OMI Gaming) rekryterar en Utvecklare för att öka kapaciteten till utveckling av nya spel och öppna upp nya möjligheter för expansion. Utvecklaren kräver kompetens inom spelutveckling och underhåll av spel där höga krav ställs på kvalitét och användarupplevelse. Blick rekryterar även två kandidater inom Business Development som tillsätts i dotterbolagen Brand Legends och Wiget Group. Målet med rekryteringen i Brand Legends är att öka antalet kunder på fler marknader, och i Wiget Group att expandera mot nya marknader.

"Det är kul att Blick växer och får möjligheten att rekrytera kompetens som kan bidra med värde i verksamheten. Vi ser verkligen fram emot att välkomna nya kandidater till vårt team som vill vara med på vår resa och påvisa resultat och utveckling i Blick". Säger Erik Ahlberg, vd Blick Global Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon: +46 72-503 35 35

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global Group är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas bolagsgruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB