Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-20 14:00:00

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB: VD Erik Ahlberg i en längre poddintervju med FinVoices finns nu tillgänglig på Spotify.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46(0)725 03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobal.com

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential, inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Gaming, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB