Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-23 11:30:20

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB (publ) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av MD100 Strokefinder i Grekland

Medfield Diagnostics AB (publ) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av MD100 Strokefinder i Grekland inom segmentet "Public and private Healthcare" med det grekiska företaget Flexmed Technologies Innovations IKE.

Distributionsavtalet är en viktig del i Medfields strategi för en kommersiell lansering av MD100 Strokefinder i Europa i allmänhet och i Grekland i synnerhet.

"Bolaget har arbetat under ett MoU med Flexmed sedan augusti förra året för att ömsesidigt skapa en gemensam syn och ambition för den grekiska marknaden. Jag är mycket glad att vi nu har manifesterat detta i ett distributörsavtal. Detta ger båda parter möjlighet att lyfta sin vision ytterligare i vår gemensamma ambition att utveckla den grekiska marknaden och de möjligheter vi tillsammans har identifierat här. Vi ser mycket fram emot att fortsätta den resan med Flexmed som vår distributörspartner i Grekland”, säger Jonas Liljedal Director of Sales and Marketing på Medfield.

“It’s a great honor for Flexmed to be the first company to launch StrokeFinder and provide a valuable diagnostic tool to Greek doctors and patients. We are looking forward to expand our collaboration with Medfield.”, says Nektarios Triantafyllakis Managing Director Flexmed

Stroke i Grekland i siffror:

Incidensen är 16 095 per år, 69,1/100 000 invånare. Den beräknas öka med 19 % till 2035.

Prevalensen är 69 028 per år. 352,6/ 100 000 invånare. Den beräknas öka med 13 % till 2035.

Dödligheten är 19 350 dödsfall på grund av stroke per år. 69,6 per 100 000 invånare. Den beräknas öka med 24 % till 2035.

Det är ett lågt antal strokeenheter samt avsaknad av en central strokevårdpolicy för räddningstjänst och ambulanspersonal.

Inga nationella riktlinjer för behandling av akut stroke; de flesta neurologiska avdelningar använder därför lokala protokoll baserade på AHA/ASA-riktlinjer.

Källa: https://www.safestroke.eu/wp-content/uploads/2017/12/SAFE_STROKE_GREECE.pdf


 


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-23 11:30 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB