Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-06 11:02:43

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Den 2 februari 2023 hölls extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ). Stämman fattade följande beslut:

  1. Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen till att Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Vidare beslutades att antalet aktier skall vara lägst 5 300 000 och högst 21 200 000.
  2. Stämman fattade beslut om riktad emission av aktier och teckningsemissioner (units). Aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 829 824,1596 kronor genom utgivande av högst 1 014 738 aktier. Aktiekapitalet kan vid fullt utnyttjande av samtliga 169 123 teckningsoptioner öka ytterligare högst 638 304,0266 kronor

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Waterfront Stockholm, United Spaces
C/O Wiget Group
101 23 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB