Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-17 08:00:00

Everysport Group AB: Bokslutskommuniké 2022 Everysport Group AB (publ)

“För att så snart som möjligt återgå till långsiktig tillväxt har vi agerat kraftfullt och genomfört en strategisk översyn av padelbeståndet, vilken resulterat i en positiv nettoeffekt om 10 mkr i Q4 2022. Med en tydlig plan för tillväxt inom mediaaffären i kombination med vidtagna effektiviseringar förväntar vi oss en successiv resultatförbättring under 2023.”

Sammanfattning fjärde kvartalet 2022:

 • Nettoomsättning: 48,0 mkr (59,5 mkr)
 • Rörelseresultat (EBITDA): -1,8 mkr (8,3 mkr)
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA): 4,8 mkr (8,3 mkr)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT): -12,6 mkr (-2,5 mkr)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT): -8,4 mkr (-2,5 mkr)
 • Resultat efter finansiella poster: -10,2 mkr (-4,3 mkr)
 • Resultat per aktie: -1,56 kr (-0,93 kr)

Sammanfattning januari - december 2022:

 • Nettoomsättning*: 189,0 mkr (186,8 mkr)
 • Rörelseresultat (EBITDA): 8,2 mkr (32,6 mkr)
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA): 14,9 mkr (32,6 mkr)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT): -39,8 mkr (2,2 mkr)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT): -35,5 mkr (2,2 mkr)
 • Resultat efter finansiella poster: -42,9 mkr (-2,4 mkr)
 • Resultat per aktie: -6,51 kr (-0,1 kr)

* inklusive förvärvad omsättning genom Trav og Galoppnytt 3,0 mkr och Every Padel 19,9 mkr


Denna information är sådan som Everysport Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-17 08:00 CET.

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@everysport.com

Everysport Group är en koncern inom sport. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernen har totalt ca 130 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, bolaget har även kontor i Norge och USA. Everysport Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (EVERY).

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Group AB