Reports

Publicerat: 2014-08-25 14:06:35

ahaWorld AB: Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 – 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 – 30 juni 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. Denna rapport lägger tyngdpunkten på redovisningen april – juni (Q2) då bolaget noterades under denna period. Fortsatt kraftig casinotillväxt efter påbörjad TV-kampanj Andra kvartalet • Intäkterna uppgick till 5 900 tkr (4 084 tkr) • Rörelseresultat för avskrivningar uppgick för perioden till -2 305 tkr (708 tkr). Resultatet belastas av 2 MSEK från tidigare marknadsaktiviteter. Väsentliga händelser under perioden • Genomförd nyemission i samband med notering på AktieTorget maj/juni 2014 • Lansering av ahaBingos mobilbingo maj 2014 • Påbörjade marknadssatsningar i TV av ahaCasino, mitten av juni • Lansering av sidospel på ahaBingo i slutet av juni 2014

Nyckeltal - se tabell i bifogat dokument! Verksamheten ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen och a¨ger tva° speloperato¨rer som bedriver spelverksamhet pa° internet, ahaBingo och ahaCasino. Koncernens ka¨rnverksamhet besta°r av att leverera den ba¨sta spelunderha°llningen pa° na¨tet med en unik paketering, aha-upplevelsen. ahaWorld AB (publ) genomförde i juni en lyckad notering samt en nyemission med en teckningsgrad om 105%. I samband med noteringen i mitten av juni påbörjades marknadssatsningarna gällande koncernens casinosida, ahaCasino.com. Satsningarna har gett bra resultat gällande operatörens tillväxt. Kundinsättningarna samt omsättningen ökade kraftigt när tv-reklamen började i mitten av juni, antalet aktiva casinokunder ökade med 60%. Se diagram i bifogat dokument! Under maj månad lanserade ahaBingo sin mobilversion, den är uppskattad av kunderna och har fått mycket trafik. I slutet av perioden uppgick användandet av mobilversionen till ca 30% av alla genomförda bingorundor. Mobilversionen är anpassad för mobiltelefoner samt surfplattor, kunderna kommer till mobilversionen om de surfar från en mobilenhet. Sista dagarna i juni lanserades sidospel pa° bingosidan, vilket a¨r mini casinospel som kunderna kan spela under pa°ga°ende bingorunda eller mellan rundorna. Sidospelen bidrog till att nettoomsättningen ökade de två sista dagarna i juni, därför kommer fler sidospel att implementeras på ahaBingo. Marknadssatsningarna ska fortsätta under hela 2014, primärt gällande ahaCasino då casinomarknaden är under stark tillväxt. Effekterna av marknadssatsningarna kommer visas tydligare i Q3, målsättningarna är högt satta och strategin är stark. För att understödja de traditionella marknadssatsningarna ska produkterna under Q3 även börja marknadsföras via affiliates. Affiliates driver spelintresserade kunder till produkternas hemsidor och får resultatbaserad ersättning. Intresset brukar vara stort hos affiliates när nya varumärken ska marknadsföras som dessutom samtidigt exponeras i traditionell marknadsföring. Resultatet fo¨r perioden a¨r negativt med -3 768 tkr vilket delvis fo¨rklaras av att resultat belastas med kostnader fo¨r tidigare marknadsfo¨ringskampanjer om ca 2 MSEK. Vidare uppgår kostnaderna gällande marknadsföringen samt övriga etableringskostnader under perioden till ca 1,4 MSEK. Va¨sentliga ha¨ndelser efter periodens utga°ng - Emissionen som genomfördes inför noteringen på AktieTorget registrerades den 15 juli. - Marknadssatsningarna har gett en stabil tillväxt under juli och början av augusti. - ahaBingo har skrivit avtal med speltillverkaren iSoftbet, bingosidan får ca 50 nya casinospel. iSoftbet-spelen ska därefter även läggas till på ahaCasino.com. - ahaCasino och ahaBingo har lanserat kampanjer i sociala medier med bra resultat. VD Kommentarer Det a¨r med stor tillfo¨rsikt vi presenterar bolagets fo¨rsta kvartalsrapport efter noteringen pa° Aktietorget den 25 juni 2014. ahaWorld har nu alla förutsättningar att via sina dotterbolag bygga starka varumärken inom internetspel, initialt på den skandinaviska marknaden och därefter globalt. Dotterbolagen har gjort stora framsteg under perioden med lanseringar av mobilbingo, sidospel på ahaBingo, nya spel på ahaCasino, genomfört lyckade marknadssatsningar och mycket mer. Detta tack vare vår effektiva organisation som alltid utmanar sig själva i syfte att uppnå det bästa resultatet. Det är väldigt viktigt att organisationen ständigt levererar bra förutsättningar eftersom konkurrensen inom branschen är stenhård. Marknadssatsningarna som började i mitten av juni har har varit lyckade, framförallt tv-satsningarna. Juni månad visade en dubblering av kundinsättningarna jämfört med föregående månad. Även marknads-föringen som görs i sociala medier har genererat nya kunder. Den virala spridningen är viktig, då man når många potentiella kunder till ett lågt pris. Vår affiliatemarknadsföring beräknas komma igång under Q3, den ska komplettera den traditionella marknadsföringen. Utmaningen framåt blir att bibehålla kontinuiteten gällande mediaexponering då många mediakanaler är slutsålda. Det gäller att snabbt säkra exponeringen och vara kreativ gällande alternativ marknadsföring för att inte tappa etableringstakten. Vi ser nu fram emot hösten med aha’s produkter, många nya spel, funktioner och utmaningar som väntar. Det ska bli ett stort nöje att följa det operativa arbetet under hösten, och utvecklingen av våra produkter som ska leverera aha-upplevelsen till vår kundbas. Goran Ristic VD

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB