Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-28 08:30:00

Genesis IT AB: Bokslutskommuniké januari - december 2022

BRA HELÅR TROTS OMVÄRLDSLÄGET

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2022

  MSEK   Moderbolaget     Koncernen  
  Nettoomsättningen uppgick till 20,2 (19,7)   20,2 (19,7)  
  Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (3,8)   2,5 (3,9)  
  Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (3,4)   2,0 (3,4)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr 0,14 (0,35)   0,20 (0,34)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   13,69 (13,22)   14,89 (14,33)  

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2022

  MSEK   Moderbolaget     Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till   73,4 (68,5)     73,4 (68,5)  
  Rörelseresultatet uppgick till   11,8 (10,7)     12,4 (11,7)  
  Resultat efter skatt uppgick till   9,7 (10,0)    10,6 (10,6)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr 0,97 (1,00)     1,06 (1,06)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   13,69 (13,22)    14,89 (14,33)  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Genesis IT Academy har lanserats.
  • Genesis IT Arena har färdigställts och öppnats för personalen.
  • Genesis IT hyr ett lokalkontor i Stockholm, Solna, för att komma närmare våra kunder

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • iFenix är fortsatt rekommenderat som affärssystem inom Mestergruppen (nu som ett av två system).

KOMMENTAR FRÅN VD

Ett stabilt 2022 trots omvärldsläget

För årets fjärde kvartal (moderbolaget) ser vi en något högre omsättning om 20,2 MSEK (19,7) i förhållande till samma period föregående år. Sett över helåret ökar omsättningen till 73,4 MSEK (68,5).

Rörelseresultatet för helåret hamnar på 11,8 MSEK (10,7), en ökning om ca 1 MSEK.

Verksamhet

Under kvartalet har vi lanserat Genesis IT Academy, en omfattande lärplattform för iFenix som våra kunder kan använda sig av dygnet runt, årets alla dagar. Den som är nyfiken kan kika in på https://academy.genesis.se/ för lite mer kött på benen. Vi har även invigt Genesis IT Arena, ett center för träning, rekreation, fritid och nöje som vi tagit fram i ett led att erbjuda Luleås bästa personalvård. I övrigt fortgår ett konstant arbete med produktutveckling & försäljning.

Om vi backar tillbaka lite och tittar på den stora bilden för hela 2022 så gör Genesis IT ett riktigt stabilt år. I en tid där vi nyligen kommit ur en pandemi, brottas med hög inflation och ett pågående krig i det europeiska närområdet, samtidigt som vi som land är på väg in i en lågkonjunktur levererar bolaget trots detta ett klart godkänt resultat. Med det sagt bör det nämnas att vi vidtagit åtgärder för att kunna hantera eventuella konjunktursvängningar i ett för dagen högst osäkert läge.

Hälsningar

Tommy Flink

VD, Genesis IT AB (publ)


Denna information är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 08:30 CET.

Sven Wallgren
010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB