Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-06 12:28:32

Medfield Diagnostics AB: VD brev

Göteborg 2023-03-06

Bästa aktieägare

Jag är stolt över att Medfield gjorde ett bra fjärde kvartal 2022 och att bokslutskommunikén togs emot väl av marknaden.

Som ett resultat av en fortsatt hög aktivitetsnivå inom sälj och marknad har bolaget en bra dialog med ett flertal mycket intressanta potentiella kunder och samarbetspartners. Det pågår en tät dialog med Tyskland där vi med stöd av Meytec, med flera, är på rätt väg tillsammans med tongivande nyckelpersoner. Vi diskuterar även med en stor aktör inom pre-hospital akutsjukvård i norra Italien. Arbetet med marknaderna Sverige, UK, Norge, norra Holland och Grekland fortsätter och bolaget följer dessutom upp ett antal förfrågningar från större marknader även utanför Europa.

I mitten av februari besökte bolaget Australien och följde upp det hälsoministerbesök som gjordes av Hälsoministern i NSW hos Medfield i Göteborg i slutet av 2019. Hälsoministeriet i New South Wales är fortsatt väldigt positiva till MD100 Strokefinder och ger sitt fulla stöd till de fortsatta aktiviteterna som planeras med universitetet och utvecklingsverksamheten i NSW. Nya kontakter togs också med ett antal större aktörer inom pre-hospital akutsjukvård i Adelaide och Melbourne och vi arbetar aktivt med att hitta rätt former för ett utökat samarbete.

Under veckan 13-17 mars kommer bolaget vara i Grekland för att följa upp och stötta användningen av MD100 Strokefinder på sjukhus i Aten.

I samarbete med Stockholm Corporate Finance har Medfield blivit inbjudna att presentera bolaget på SCF 15:e Life Science Kapitalmarknadsdagar. Medfield kommer att presentera den 8 mars på plats i IVA, Wallenbergssalen kl:09.30.

Om du vill anmäla dig som deltagare till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk, Stockholm Corporate Finance 15e Life Science Seminarium den 8-9 mars 2023 (lyyti.fi)

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB