Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-21 08:50:00

Medimi AB: Avtalet med Österbottens välfärdsområde förlängs och expanderas

 

Medimi AB (publ) har tillsammans med Österbottens välfärdsområde, Finland, kommit överens om att förlänga pilotperioden och utöka antalet installerade Medimi®Smart i ytterligare en kommun.

 

Pilotprojektet i Österbottens välfärdsområde påbörjades under januari 2023 och det initiala utfallet är mycket positivt. Medimi arbetar nära pilotkommunen för löpande uppföljning och stöttning och de vårdtagare som har fått Medimis lösning installerad upplever en ökad trygghet, förbättrad följsamhet samt effektiviserad medicinhantering.

Mot den bakgrunden har bolaget tillsammans med Österbottens välfärdsområde beslutat att koppla på ytterligare en kommun och förlänga pilotperioden till som längst året ut. Totalt sett innebär det minst ett tjugotal ytterligare enheter inom välfärdsområdet. Installationerna i den nya kommunen påbörjas under andra kvartalet 2023.

Medimis vd Alexander Johansson kommenterar: ”Att Österbottens välfärdsområde redan nu väljer att bredda avtalet är ett tydligt tecken på att vår lösning skapar ett viktigt mervärde för brukarna och frigör resurser hos vårdgivarna. Vi ser fram emot nästa pilotinstallation där vi fortsätter att ta en aktiv roll för att säkra en effektiv implementationsprocess.”

 

Kontaktperson
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-77 72 33.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB