Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-21 09:00:18

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB (publ) tecknar Memorandum of Understanding (MoU) med företaget Allytec AB avseende den Nordiska marknaden

Allytec är ett svenskt distributionsföretag inom medicinsk teknik som verkar i ett antal intressanta områden som Akutsjukvård, Anestesi och Ambulanssjukvård. Man inleder nu en satsning på Neurologi med en ny produktportfölj. Allytec ingår i en koncern av företag med det norska moderbolaget Medu A/S.

MoU syftar till att tillsammans med Allytec utveckla ett samarbete och definera formerna för ett distributörsavtal.

"Allytec är ett mycket intressant bolag och vi har identifierat ett antal högaktuella intresseområden på kundsidan på den Nordiska marknaden. Vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med Allytec", säger Jonas Liljedal Director of Sales and Marketing på Medfield Diagnostics AB.


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-21 09:00 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB