Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-27 10:32:56

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm tecknar återförsäljaravtal till ett ordervärde på 5,7 MSEK

SecTech bolaget Sensor Alarm har tecknat ett återförsäljaravtal med Protectify AB. Avtalet innebär att Protectify kommer att köpa in Sensor Alarms hemlarm och företagslarm och marknadsföra systemen via sin försäljningsorganisation samt via digitala försäljningskanaler. Avtalet löper till december 2027 och innebär en förbeställd miniminivå om 1 800 larmenheter till ett ordervärde som lägst på 5,7 MSEK (exklusive licensavgifter). Samarbetet startar igång i april 2023.

Sensor Alarm lanserade i maj 2022 sin nya smarta larmplattform som är en anpassningsbar partnerplattform där larminnehållet kan skräddarsys efter en samarbetspartners kund- eller medlemsbehov. Plattformen möjliggör fler typer av samarbeten mot nya kundgrupper och säljkanaler där partnerskap med starka varumärken kommer att vara en viktig del av dessa. Att växa via partners och återförsäljare med starka försäljningsorganisationer ligger inom Sensor Alarms tillväxtstrategi.

Protectify är en svensk hårdsatsande trygghetsleverantör utav säkerhetsprodukter och har sitt huvudkontor i Örebro. Företaget har ett etablerarat försäljningsnätverk på flertal orter runt om i Sverige och har bland annat via samarbeten närvaro i Örebro, Västerås, Norrköping och Katrineholm. Protectify har som målsättning att bli Sveriges ledande återförsäljare utav hemlarm och företagslarm och planerar att stärka sin närvara på ännu fler platser runt om i Sverige. Protectify erbjuder idag även externa försäljningsbolag möjligheten att nyttja bolagets säljplattform samt att kunna förmedla bolagets säkerhetsprodukter samt tjänster. Företaget är grundat utav personer med lång erfarenhet och stor kompetens inom både direktförsäljning samt via digital försäljning vilket gör bolaget till en stor utmanare på den svenska återförsäljarmarknaden inom säkerhet.

"Vi på Protectify har ett enda mål: att göra det enklare och förmånligare, för ett vanligt hushåll och ett mindre företag, att larma upp sin egendom och sina anhöriga. Vi har under en längre tid analyserat säkerhetsmarknaden och identifierat flertal teknikhinder och flaskhalsar som skapar kostnadströsklar som i sin tur gör larmtjänsterna alldeles för dyra för hushåll och företag. Framför allt ser vi att installationsprocessen hos traditionella larmsystem som den allra största onödiga kostnadströskeln. Larmtekniker runt om i världen har utvecklats något enormt de senaste åren vilket gör att moderna system inte längre kräver dyra installationer. Vi har därefter valt att samarbeta med Sensor Alarm på grund av deras enkla, flexibla, omfattande och prismässigt förmånliga larmplattform. Vår målsättning är att alla våra kunder, oavsett storlek på plånbok eller verksamheten, ska få möjligheten skydda sig till en låg kostnad. Med smart larmteknik och en digitaliserad installationsprocess slipper våra kunder flertal av de dyra kostnadströsklar som finns på larmmarknaden. Det som också gör detta samarbete perfekt, samt helt unikt, är att vi kan erbjuda larmtjänsten till våra kunder delvis under vårt eget varumärke, säger Jonathan Aldenfalk grundare av Protectify".

"Jag är stolt över vårt avtal med Protectify som jag både ser som ett återförsäljaravtal samt som ett partneravtal. Protectify är en mycket intressant trygghetsleverantör och innehar en välutvecklad och kompetent försäljningsorganisation. Allt detta gör att vårt samarbete blir perfekt då vår plattform kan integreras in under Protectify:s varumärke samt kan distribueras via deras starka försäljningsorganisation. Jag är stolt över vår säkerhetsplattform, som ska ses som unik på den nordiska marknaden. Med hjälp av denna kan vi följa vår strategiplan i att erbjuda återförsäljare och partners möjlighet att bygga upp sina egna säkerhetsvarumärken med återkommande intäkter. I och med att dessa samarbeten har volymbaserade beställningsorders kan vi nu satsa ännu mer resurser i att skapa fler innovativa och unika larmlösningar för våra samarbetspartners, säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm.     

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27/3 2023.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

För mer information om Protectify, vänligen kontakta:
Jonathan Aldenfalk, Grundare
Telefon: +46 (0) 73-704 24 20
E-post: jonathan@protectify.se
Hemsida: www.protectify.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB