Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-12 11:14:42

Medimi AB: Medimi AB uppdaterar: Hög aktivitet väntas under våren

 

2023 har inletts i linje med våra förväntningar med en stadig ökning av antalet Medimi®Smart i bruk. En hög aktivitetsnivå under våren med flera utåtriktade aktiviteter bäddar för en fortsatt stark tillväxt.

 

Som bas för oss är det viktigt att vi ser en fortsatt ökning av antalet installationer inom de så kallade TIM-kommunerna i Region Nordjylland, Danmark. Dessutom visar nu kommuner inom regionen, men som ligger utanför TIM-samarbetet, ett tydligt intresse för vår lösning.

Glädjande är också att Naestved kommun, där vi slöt avtal i januari, under april beräknas nå den avtalade mininivån på 20 enheter med en förväntad fortsatt ökning. Den framgångsrika kommersiella lanseringen är viktig inte minst då ett antal andra kommuner följer utvecklingen i Naestved med beredskap att efter en lyckad start gå in i en avtalsdiskussion.

I februari kunde vi presentera starka preliminära resultat från pilotprojektet i Midtjylland, Danmark. Projektet visar att vår lösning når kostnadsbesparingar på över 60 procent och en hög användarnöjdhet. Vi för nu dialog med merparten av regionens 19 kommuner med syfte att öka förståelsen för vår lösning, visa hur vi kan effektivisera kommunens arbete samt bidra till förbättrad tillvaro för vårdtagaren, med målet att nå nya avtal.

Konkret innebär arbetet bland annat att vi bjuder in till sex event under våren där även kommuner från Region Syddanmark (södra Jylland och Fyn) kommer att närvara.

Kort tid efter att de första maskinerna installerats i Österbotten välfärdsområde, i Finland, signalerade vår kund att de var intresserade av ett utökat samt förlängt samarbete. Vi gavs därför möjlighet att koppla på ytterligare en kommun samt att förlänga pilotavtalet till sista december 2023. Kopplat till förlängningen förväntas antalet Medimi®Smart utökas till ett 20-talet enheter. En utredning om hur vi kan ta nästa steg på den finska marknaden är dessutom igångsatt.

Tillsammans med Hepro i Norge följer vi vår plan att tillsammans med en pilotkommun visa nyttan med vår lösning.

I Sverige fortgår arbetet med Umeå kommun inför de första installationerna som förväntas ske före halvårsskiftet. Samtal pågår parallellt med andra kommuner och vårdgivare. En för oss viktig händelse är att vi i maj kommer att närvara på Vitalis i Göteborg, vilken är Nordens ledande mässa för så kallad eHälsa, med möjlighet att etablera en rad intressanta kontakter.

Sammantaget befinner vi oss i ett intressant marknadsläge med ett stadigt växande intresse för vår läkemedelsrobot Medimi®Smart.

Kontaktperson
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-77 72 33.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB