Hem

Reports

Publicerat: 2023-04-27 08:30:00

Blick Global Group AB: Blick Global Group: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2023

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS

 • Summa intäkter 7,115 KSEK (3,490). Omsättning 7,075 KSEK (3,419).
 • EBITDA -125 KSEK (-980).
 • EBITDA-marginal -2% (-29%).
 • EBIT -1,247 KSEK (-1,863).
 • Resultat per aktie -0.23 SEK (-0.68).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den riktade emissionen registreras hos Bolagsverket.
 • Bolaget deltager och presenteras på en av världens största spelmässor - ICE London 2023.
 • Blick meddelar utfall i riktad emission, vilken tecknades till 165 458 units av samma typ som i företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed 3 970 992,00 kronor före emissionskostnader.
 • Bolaget offentliggör av utfall i företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 61,5 procent varav cirka 23,7 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter och cirka 37,9 procent tecknades av emissionsgaranter. Blick tillförs därmed 15 303 672 kronor före emissionskostnader.
 • Blick lämnar preliminärt resultat för kvartal 4, 2022: Tillväxt på 161%.
 • Bolaget signerar ett uppdragsavtal avseende IR, analys och bevakning med Impala Nordic AB.
 • Blick rekryterar specialkompetens inom utveckling i spelstudion och Business Development i försäljningsavdelningar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Sales Manager är rekryterad för Brand Legends i syfte att öka nyförsäljning. Tjänsten påbörjas den 24 april.

VD-ORD

Omsättningen för gruppen dubblades jämfört med första kvartalet 2022 men en något mer avvaktande hållning från kunder under kvartalets sista månad gör att vi sammantaget inte nådde upp till samma omsättning som kvartal 4 2022. Det var väl inte väntat att vi skulle kunna matcha ett kvartal med fotbolls VM men basen är större och vi har sett fortsatt bra utveckling inom Wigets prestationsaffär som bygger på hur väl våra kunders affär utvecklas.

Förseningar i leverans av första spelet av spelstudion gör att vi fick ökade kostnader och lägre intäkter under kvartal ett. Vi har nu levererat vilket innebär att vi nu har startat arbetet med spel två. Under utvecklingen av det första spelet har både beställare och spelstudion vunnit mycket erfarenhet för att kunna korta ledtiderna i utvecklingen av följande spel.

Brand Legends har nu rekryterat en Sales Manager för att utveckla och stärka nyförsäljning. Positionen tillsätts redan den 24 april.

I övrigt präglades kvartalet av slutförande av förvärvet av Brand Legends genom emissioner om 19,3 Mkr före emissionskostnader.

Blick har nu fullt fokus på att stötta de tre verksamheterna i syfte att fortsätta tillväxten och har initierat ett gemensamt säljarbete för att göra alla delar kända för våra gemensamma kunder. Det finns mycket att vinna på att nu bredda vårt engagemang bland alla kunder och erbjuda bredare lösningar. Vi ser verkligen fram mot ett fortsatt starkt 2023.

Erik Ahlberg 
VD 
Blick Global Group AB

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Utskick från Spotlight Group