Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-28 16:32:10

Medfield Diagnostics AB: Bevis för att MD100 Strokefinder är effektiv samlas in i Aten

Den pågående användarstudien i Aten har utökats till att förutom Nikaia Hospital nu också omfatta Agia Olga Hospital.

Nikaia och Agia Olga är två offentliga sjukhus, båda med en stor ström av patienter som kommer via akutmottagningen. Fas 1 av 2 inleddes i mitten av mars på Nikaia med syfte att bekräfta användbarhet och praktiska aspekter av användning av MD100 Strokefinder i en högt belastad akutmottagning. För närvarande har ett 40-tal patienter, av totalt 60 inkluderats.

Sjukhuspersonal vid triageringsgruppen på akutmottagningen har utbildats och tränats i hur instrumentet ska användas och personal från Triage- och neurologiområdet kommer att vara engagerade i arbetet. För varje gång instrumentet används kommer värdefull information dokumenteras och sammanställas för att på ett systematiskt sätt bygga kliniska bevis för nyttan med MD100 Strokefinder.

Fas 2 kommer att påbörjas under sommaren och omfattar cirka 200 patienter.

Bevis för att MD100 Strokfinder är effektivt i akutvårdsmiljön kommer att vara värdefulla för fortsatt försäljningsutveckling på alla marknader.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB