Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-03 08:30:00

Amido AB (publ): Amido publicerar kvartalsrapport för 1 januari till 31 mars 2023

Sammanfattning av perioden 1 januari till 31 mars:

  • Ökad omsättning, förbättrat resultat
  • Bolaget levererade 52 driftsättningar under kvartalet
  • Antalet digitala nycklar uppgick till 1 136 860 vid periodens slut (31 dec 2022: 1 102 978)
  • Periodens intäkter uppgick till 9,5 MSEK (6,7)
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 6,3 MSEK (4,3)
  • Periodens EBIDTA uppgick till 1,0 MSEK (-0,3)
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -0,2 MSEK (-1,7)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,06) TSEK

Hela kvartalsrapporten finns att läsa som bilaga till denna pressrelease, samt på bolagets webbplats: https://www.amido.se/amido-investor-relations/dokument/

Tillväxten fortsätter med fokus på ökad lönsamhet
Som nyligen tillträdd tf. vd är det glädjande att möta ett bolag med underbara medarbetare och
fantastiska möjligheter att fortsätta öka tillväxten.

Försäljningen under det första kvartalet ökade med 35 procent jämfört med samma period
föregående år, vi är dock inte nöjda med lönsamheten och behöver även fortsättningsvis arbeta med
att bli effektivare.

Bolagets tillväxt dämpades något under första kvartal 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022, vilket
dels är en säsongseffekt, dels en eftersläpningseffekt mellan nya driftsättningar, vilka var så många
som 52, och nya nycklar, där antalet nya nycklar är den främsta drivkraften till bolagets intäkter.

Trots att vi tidigare signalerat en något osäker marknad framöver, ser vi att digitaliseringsprojekt
som Amido representerar ofta prioriteras när fastighetsbolagen och utvecklarna värderar kommande
investeringar. Vi ser även detta i en fortsatt stark orderbok för 2023.

Vår internationella expansion utvecklas positivt, den första installationen av Alliera har driftsatts av
partnerföretaget i Norge, vilket är en viktig milstolpe som kan ge ringar på vattnet.

Även OPNA har fått luft under vingarna, flera fastighetsägare berättar om hur smidigt det fungerar då
entreprenörer börjar använda OPNA-kort.

Alliera har haft en funktionsrelease under Q1 vilket innebar både prestandaförbättringar och att det
nu finns språkstöd för svenska, norska och engelska. Just nu arbetar vi med att bygga en integration
mellan RBok och Alliera, vilket kommer öppna upp marknaden för kommuner och deras behov av
bokningssystem till offentliga lokaler. Vi håller även på att implementera stöd för SSO, Single Sign On,
så att ett login är tillräckligt för flera olika system, en funktionalitet som efterfrågats av våra kunder.

Jag har som flera vet redan arbetat med Amido som styrelseledamot under ett år och lärt känna
bolaget och den potential som finns i vårt erbjudande. Inte bara i Sverige och i Norden, det finns en
orörd marknad i Europa där fastighetsbolagen i princip bara börjat tittat på att digitalisera lås och
accesser. Denna potential är vad vi på sikt har framför oss att realisera.

Som ny ledare måste jag först samla och gruppera verksamheten för att bygga förutsättningar inför
nästa tillväxtvåg. Vi kommer fortsätta med att investera i vår plattform och utveckla nya funktioner
nära våra kunder vilket säkrar ett mycket attraktivt erbjudande på marknaden.

Avslutningsvis vill jag berömma alla som arbetar för Amido, vilket otroligt engagemang som växer
här. Vi är redo att möta kommande utmaningar i alla dess former, och personligen har jag mycket
goda förhoppningar om att Amido kommer gå mot ett mycket framgångsrikt år.

Göteborg 2023/05/03
Einar Lindquist


Denna information är sådan som Amido är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-03 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Einar Lindquist, tf. VD
einar.lindquist@amido.se
www.amido.se

Om Amido 
Marknadens ledande plattform för passersystem.
Få ett helikopterperspektiv över vilka som har tillträde till dina fastigheter.
I över ett decennium har vi hjälpt våra kunder att ta kontroll över sina accesspunkter och skapa mervärde.
I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon, genom vår plattform, access till byggnader vid larm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)

Utskick från Spotlight Group