Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-09 08:51:44

Everysport Group AB: Komplettering av valberedningens förslag till årsstämma 2023 i Everysport Group AB (publ)

I pressmeddelandet från den 12 april 2023 presenterades valberedningens förslag inför årsstämman den 11 maj 2023. Valberedningen för Everysport Group har meddelat bolaget att man beslutat komplettera valberedningens förslag med förslag om val av revisor.

Valberedningen lämnar härmed kompletterande förslag avseende punkt 11 i kallelsens dagordning enligt följande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB till revisor för en mandatperiod om fyra år.  Ernst & Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@everysport.com

Everysport Group är en koncern inom sport. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernen har totalt ca 110 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, bolaget har även kontor i Norge och USA. Everysport Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (EVERY).

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Group AB