Reports

Publicerat: 2015-02-25 08:30:03

ahaWorld AB: Bokslutskommuniké, delårsrapport 4, 1 juli - 31 december 2014

Fjärde kvartalet 2014 - Fortsatt tillväxt • Koncernens spelöverskott ökade med 33 % och uppgick till 3 380 TSEK (2 539). • EBITDA uppgick till - 2 403 TSEK (- 769). EBIT uppgick till - 3 335 TSEK (-1 405). • Resultatet efter skatt uppgick till -1 498 TSEK (- 1 403). *) Resultatet för fjärde kvartalet 20141001 - 20141231 belastas med ca 3 813 TSEK gällande förbetald media som således ej påverkat likviditeten. Förlängda räkenskapsåret 2014 - Stora investeringar • Koncernens spelöverskott ökade med 41 % och uppgick till 15 729 TSEK (11 097). • EBITDA uppgick till - 12 180 TSEK (1 476). EBIT uppgick till - 16 735 TSEK (- 631). • Resultatet efter skatt uppgick till - 15 048 TSEK (- 880). • Förlängda året 2014 avser perioden 2013-07-01 till 2014-12-31. *) Resultatet för perioden 20130701 - 20141231 belastas med ca 11 701 TSEK gällande förbetald media som således ej påverkat likviditeten.

Väsentliga händelser under perioden helåret 2014 • Lansering av ahaCasino.com • Marknadssatsningar i TV, radio och digital media • Lansering av mobilbingo • Notering på Aktietorget • Bolaget har i samband med periodens utgång upptagit ett lån om 1 450 TSEK av Bolagets huvudägare, till marknadsmässiga villkor. • ahaBingo har skrivit avtal med iSoftbet gällande casinospel på bingosidan • Lansering av jackmob.com, ett ”mobile first” casino, på centraleuropeisk marknad Väsentliga händelser efter periodens utgång • ahaBingo.com har säkrat TV-reklam under våren 2015 inom MTG nätverket, primärt TV3. Start under februari 2015. • ahaBingo.com har lanserat Anders ”Arga snickaren” Öfvergård som ny bingoutropare på bingosidan. • Utökande av affiliatesamarbeten. Fler trafikdrivare exponerar ahas spelsajter inom sina nätverk. • Slutförande av det nya mobil-casino konceptet - Mobocasino.com. • Implementering av fler betalningslösningar i syfte att kunna ta emot betalningar från nya marknader. Spelöverskott Casino & Bingo samt Kundinsättningar Casino & Bingo - se diagram i bifogat dokument! VD kommentarer fjärde kvartalet och det förlängda räkenskapsåret 2014 Nätcasinot ahaCasino.com fortsatte att öka spelöverskottet under det fjärde kvartalet. Bingosidan ahaBingo.com genererade ett starkt spelöverskott i fjärde kvartalet, och visar en försiktig uppåtgående trend. Bolagets operatörer ökar gällande spelöverskott och kundinsättningar trots den hårt konkurrensutsatta marknaden i Norden, detta tack vare ett innovativt och kundfokuserat arbetssätt. 2014 har varit ett uppbyggnadsår med stora investeringar. ahaCasino lanserades i mobil och dator, bingoplattformen har blivit mobil-anpassad, ahaWorld noterades på AktieTorget i juni 2014 och mycket mer. Sammantaget har de stora investeringarna resulterat i att många förutsättningar nu är på plats för att kunna fokusera mycket mer på marknad under 2015. Bolaget har under 2014 övergått till att ha kalenderår som räkenskapsår. Detta gör att 2014 års siffror avser 18 månader och jämförelseåret avser 12 månader. Ett nytt tekniskt gränssnitt har tagits fram för casino-plattformen. Syftet är att kunna lansera fler varumärken och jobba med en ”multi-brand” strategi. Nästa varumärke som ska lanseras är mobocasino.com. Ett ”mobile first” casino som ska marknadsföras som ett globalt mobilcasino-varumärke. Det framgår tydligt av namnet på produkten att det är ett mobil-casino. För att ytterligare förstärka den mobila känslan är den stationära dator-vyn inramad med en mobiltelefon. Just nu arbetas det på att skapa så många partners som möjligt som ska driva trafik till Mobocasino vid lansering. Koncernens operatörer har under det fjärde kvartalet fortsatt sin marknadsföring med förbetald media i TV, radio och digital media. Detta, liksom bonuskostnader relaterade till kundanskaffning, belastar resultatet. Den förbetalda median för fjärde kvartalet står för 3 813 TSEK av det negativa resultatet. Under det fjärde kvartalet förbrukades den återstående förbetalda median, det betyder att den i fortsättningen inte kommer påverka resultatet. Efter årsskiftet har ahaBingo.com säkrat TV-reklam med start under februari som ska pågå under större delen av våren 2015 inom MTG nätverket, primärt TV3. TV3 riktar sig mer till den kvinnliga målgruppen vilket passar ahaBingo väldigt bra. Anders ”Arga snickaren” Öfvergård har lanserats som ny bingoutropare på ahaBingo. Han kallas för ”Arga utroparen” på bingosidan och har på kort tid blivit väldigt uppskattad bland kunderna. I slutet på Q1 2015 lanseras över 100 nya casino-spel på ahaBingo.com, vilket kommer bredda bingosidans utbud väsentligt. Vi ser fram emot en intressant vår, med ett större marknadsfokus och nya varumärken som förhoppningsvis ska leda till större tillväxt och intäkter för koncernen. Goran Ristic VD

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB