Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-22 08:50:00

Medimi AB: Medimi AB inleder beräkningsperiod för utnyttjandekurs i TO6

 

Idag 22 maj 2023 inleds beräkningsperioden för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO6, vilka emitterades i samband med Medimi ABs ("Medimi" eller "Bolaget") företrädesemission under 2022.

 

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) under de 10 handelsdagar som omedelbart föregår den 5 juni 2023. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till Medimiaktiens kvotvärde och som högst 9 öre per aktie. Totalt emitterades det 96 133 460 teckningsoptioner av serie TO6. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 5 juni – 16 juni 2023. I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Medimi att gå ut med ett nytt pressmeddelande vilket beräknas ske senast den 5 juni 2023.

För mer information kontakta
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 073 77 77 233.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB