Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-01 08:51:39

Medimi AB: Medimi utser ny vd med fokus på accelererad tillväxt

Styrelsen för Medimi AB (publ) har utsett Johan Wiesel till ny verkställande direktör. Johan Wiesel har en bred erfarenhet av strategisk affärsutveckling, försäljning och försörjningskedja inom läkemedel och medicinteknik och kommer att driva bolagets kommersialiseringsarbete vidare med fokus på att stärka förutsättningar för en snabbare utveckling och tillväxt. Johan Wiesel, som ersätter Alexander Johansson, tillträder som vd den 16 augusti 2023.

Johan Wiesel är en erfaren ledare med omfattande erfarenhet av strategisk affärsutveckling, försäljning och försörjningskedja från amerikanska medicinteknikföretaget Baxter och tidigare Gambro.

Johan är väl förtrogen med nya teknologier inom medicinteknik och kommer närmast från en tjänst som nordisk försäljningschef inom affärsområdet akutdialys och vätsketerapi där han drivit stark tillväxt inom kärnområdena för intensivvård samt utveckling av nya innovationer för uppkoppling av medicinteknisk utrustning och utbyte av data samt analysverktyg för patientbehandling. De senaste åren har han framgångsrikt drivit flera integrationsprojekt mellan olika nordiska verksamheter med målet att skapa effektiva och tillväxtorienterade organisationer.

Johan Wiesel, som är född 1979, har en civilingenjörsexamen i maskinteknik samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Johan Wiesel innehar 416 666 aktier och 66 666 teckningsoptioner i Medimi.

Medimi har under de senaste åren genomgått en förändring från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt inriktat bolag med fokus på försäljning och strategiska frågor.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna Johan Wiesel som vd i den viktiga tillväxtfas där vi nu befinner oss. Johan har en betydande erfarenhet av affärsutveckling och strategiskt förändringsarbete. Han kommer att kunna ta ett helhetsgrepp om verksamheten i Medimi hela vägen från tillverkning till slutkund. Det kommer att skapa nya möjligheter och förutsättningar för en snabbare utveckling”, säger Anders Haskel, styrelseordförande i Medimi.

”Jag har haft förmånen att tidigare se hur innovationer kan effektivisera vårdkedjan och drivs av att utveckla både affärer och team. Medimis lösning har potential att fylla ett stort kundbehov genom bättre läkemedelshantering i hemmet, vilket gynnar både sjukvården och vårdtagarna. Jag ser mycket fram emot att stärka bolagets möjligheter att expandera och vara en del av detta”, säger Johan Wiesel.

Styrelsen tackar Alexander Johansson för ett engagerat arbete under sin tid hos Medimi och önskar honom lycka till med framtida uppdrag.

För mer information kontakta

Anders Haskel, styrelseordförande Medimi AB

Mobil: 070-787 0488

Email: info@medimiab.com


Denna information är sådan som Medimi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-01 08:51 CET.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB