Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-21 10:47:26

Blick Global Group AB: BLICK Global Group AB (publ) : Genomför en strategisk översyn.

Efter tre förvärv på fyra år samt en bransch i konstant utveckling, har bolaget beslutat genomföra en strategisk översyn i syfte att stötta respektive bolags verksamhet och dess affärsplaner för att ge bästa förutsättningar för att öka aktieägarvärdet. 

Bolagets Styrelse har även beslutat att frångå strategin om fler förvärv till gruppen. 

"Vi har nu tre verksamheter som gemensamt riktar sig till samma kundsegment. Varje bolag har sina unika styrkor och utmaningar vilket nu ger oss anledning att genomföra en strategisk översyn. Det innefattar marknadspositionering, värdering av innehav, behov av personella resurser." Säger Rickard Vikström, styrelseordförande Blick Global Group

Bolaget räknar med att den strategiska översynen kommer ta tre månader och vara klar efter sommaren. 

För ytterligare information kontakta: 

Rickard Vikström, Styrelseordförande Blick Global Group AB (publ)

+46 734 40 51 82

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en iGaming-inkubator som idag innefattas av tre helägda dotterbolag, OMI Gaming och Wiget Group. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB