Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-22 08:04:39

Medfield Diagnostics AB: Värdefull data från Australien leder till fortsatt prestandautveckling av MD100 Strokefinder

Medfield Diagnostics AB har tecknat ett nytt avtal med Hunter Medical Research Institute och John Hunter Hospital om ytterligare datainsamling.

"Strokefinder i Australien" (SFAUS) är en prospektiv, singelcenter, observationsstudie. Patienter som kommer till akutmottagningen på John Hunter Hospital med strokesymtom och triageras för avancerad CT-undersökning kommer att utvärderas med MD100 Strokefinder. Data kommer att utgöras av jämförelser mellan MD100 Strokefinder-mätningar och rutinmässig avancerad röntgen för att skilja propp från blödning. I denna studie kommer data från 1000 strokepatienter att samlas in under kommande år. Strokedata kommer att matchas med 400 friska frivilliga som kontrollgrupp.

Prognosen för Strokepatienter är beroende av tidig diagnos och snabb behandling. Huvudsyftet med detta samarbete är att samla in data för att vidareutveckla MD100 Strokefinders prestanda för att kunna skilja mellan olika stroketyper. Detta ger ytterligare underlag för tidigare behandlingsbeslut och möjlighet att påbörja behandling redan innan patienten kommit till sjukhus.

Bolaget kommer att få ta del av data kontinuerligt vilket säkerställer en möjlighet att utveckla prestandan i MD100 Strokefinder över tiden.

Medfield Diagnostics AB är väldigt stolta och nöjda med det fortsatta utökade samarbetet med teamet i Newcastle. Det kommer att säkerställa fortsatta affärsutvecklingsmöjligheter under flera år.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB