Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-05 13:27:07

Medfield Diagnostics AB: Värdefulla erfarenheter från användarstudie med MD100 Strokefinder på akutmottagning i Aten

Sedan mars 2023 pågår en användarstudie vid sjukhusen i Nikaia och Agia Olga i Aten. Syftet med studien är att utvärdera användbarhet och potentiellt värde av MD100 Strokefinder i den lokala akutsjukvårdsmiljön.

Resultat från Nikaia presenterades vid 1st Panhellenic Symposium of EEC som hölls 15/6–18/6 i Larissa. Medfield deltog där tillsammans med den grekiska distributören Flexmed Innovations and Technologies IKE och studieresultaten presenterades av ansvarig prövare Dr Dimitrios Tsiftsis, läkare vid Nikaia General Hospital.

Under perioden mars-april utvärderades MD100 Strokefinder på 57 patienter på akutmottagningen. Inom ramen för användarstudien togs ingen hänsyn till resultatet från mätningen utan patienten behandlades enligt vanlig klinisk praxis. 

Resultat

Point-of-care unit, Strokefinder definieras och används som en patientnära enhet dvs. den uppfattas som portabel – enkel att flytta och använda där den behövs oavsett typ av säng eller bår, kompakt, med bra batteritid och solid konstruktion.

Lätt att använda, man fann att instrumentet kan användas av de flesta kategorier vårdpersonal efter en kort användarträning, med mycket låg frekvens av felaktigt användande eller felmeddelanden samt att patienterna hade hög acceptans för instrumentet och mätningen.

Effekt i vårdkedjan, användandet av Strokefinder påverkade inte tiden till radiologisk undersökning av patienten och hade minimal effekt på "door-to-triage time". Man fann inte heller några negativa tidseffekter i det övriga akuta triageflödet.

Man rapporterade även några observationer; Vissa kroppstyper och anatomier kan innebära utmaningar vid inpassning i instrumentet. Patienter med stabiliserad nacke kan också leda till svårigheter i att använda instrumentet.

Med bedömningen att MD100 Strokefinder har hög användbarhet och kan tillföra värde i deras miljö, avser man nu gå vidare för att utvärdera sensitivitet och specificitet vid användning av MD100 Strokefinder i klinisk praxis.

"Det är väldigt glädjande att personalen vid akutmottagningarna vid dessa sjukhus är så positiva till att använda MD100 Strokefinder. Det bekräftar bolagets bedömning att intresset för MD100 Strokefinder är stort från denna kundgrupp", säger Jonas Liljedal, Director Sales & Marketing Medfield Diagnostics AB (publ)

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB