Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-17 22:20:07

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB (publ) senarelägger kvartalsrapporten för Q2 2023

I samband med de tidigare meddelade förändringar i bolaget meddelar nu bolaget att kvartalsrapport två, 2023 senareläggs till den 30 augusti.

Tidigare planerade datum var den 27 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon: +46 72-503 35 35

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global Group är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas bolagsgruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Utskick från Spotlight Group