Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-08 07:50:30

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB (publ) har genomfört en lyckad re-certifiering

Anmält organ (Notified Body) genomförde en granskning av Medfield Diagnostics AB inom ISO 13485:2016 samt genomförde en ”Surveillance Audit” 1 inom Medical Device Regulation (MDR) EU 2017/745 under 3,5 dagar i juni 2023.

Slutrapporten är nu godkänd. Man fann inga avvikelser i bolagets kvalitetsledningssystem och utfärdade därför ett förnyat certifikat.

"Det är en styrka att ha ett väl etablerat kvalitetsledningssystem som uppfyller dagens omfattande krav inom medicinteknisk verksamhet och som kan stötta fortsatt affärsutveckling", säger Jessica Ryler, Director QA/RA

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB