Hem

Reports

Publicerat: 2015-08-18 08:50:17

ahaWorld AB: Delårsrapport 2, 1/1 2015 - 30/6 2015

   Andra kvartalet 2015 - Fortsatt tillväxt
• Koncernens spelöverskott ökade med 17 % och uppgick till 2 887 Tkr (2 416).
• EBITDA uppgick till -116 Tkr (- 2 305). EBIT uppgick till - 771 Tkr (-3 694).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 166 Tkr (- 3 768).

  Delårsperioden 1 januari - 30 juni 2015 - Förbättrat resultat
• Koncernens spelöverskott ökade med 25 % och uppgick till 6 109 Tkr (4 554).
• EBITDA uppgick till - 632 Tkr (- 4 541). EBIT uppgick till - 1 893 Tkr (- 6 248).
• Resultatet efter skatt uppgick till - 2 982 Tkr (- 6 330).

        Väsentliga händelser under perioden
    •    Lansering av Mobocasino.com.
    •    Lansering av casinospel på ahaBingo.com.
    •    Bra resultat gällande programmatisk marknadsföring.
    •    Lyckade affiliate-samarbeten utanför Skandinavien.
    •    Bolaget har i samband med periodens utgång upptagit ett lån om 1 000 TSEK av Bolagets huvudägare, till marknadsmässiga villkor.
    •    Ökad omsättning på bingosidan efter lansering av casino-spel.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
    •    Strategiskt förvärv av nätcasinot Swedencasino.com.
    •    Fortsatt ökning av casino-omsättningen på bingosidan.
    •    Bra tillströmning av nya kunder på Mobocasino.com.
    •    Fortsatt implementering av fler betalningslösningar i syfte att kunna ta emot betalningar från nya marknader.

Se diagram i bifogat dokument!

VD kommenterar andra kvartalet
Andra kvartalet visar på fortsatt tillväxt och fler lanseringar. Spelöverskottet ökade med 17% jämfört med samma period föregående år. Resultatet visar på en förbättring med 223%.

Första halvan av 2015 har konsolideringen av branschen tagit fart på riktigt. Många förvärv har genomförts och bolagets bedömning är att många fler kommer genomföras. Mot denna bakgrund har bolaget formulerat en förvärvsstrategi i syfte att skapa tillväxt via såväl förvärv som organisk tillväxt. Vår bedömning är att många mindre spelaktörer som etablerat kvalitativa produkter inte kommer att klara av att driva sin verksamhet långsiktigt på grund av organisatoriska svagheter. ahaWorlds strategi är att använda sin redan dynamiska organisation för att addera fler varumärken, kundregister eller liknande. På det sättet kan större volymer uppnås och bolaget kan snabbare nå en god lönsamhet. Vi känner att vi är väl positionerade för att kunna ta en aktiv roll i nämnda konsolidering inom branschen.

I början av augusti 2015 genomförde ahaWorld sitt första strategiska förvärv, online-casinot Swedencasino.com. Ett tydligt lokaliserat koncept för den svenska marknaden. Förvärvet tillför koncernen närmare 14 000 nya kunder. ahaWorld ska nu via sina dotterbolag jobba med att öka aktiveringen hos Swedencasinos kunder.

I slutet på juni genomfördes marknads-satsningar av Mobocasino.com på marknader utanför Skandinavien. Det genomfördes med affiliate- och programmatisk marknadsföring. Produkten fick väldigt bra respons från kunder på olika marknader. Med den satsningen lyckades produkten utöka sin kundbas med över 2500 kunder. Fler liknande satsningar ska genomföras under Q3 och Q4 2015.

Under andra kvartalet lanserade koncernens bingosida, ahaBingo.com över 50 nya casino-spel. Vi ser en stadig ökning av omsättningen för casino-spelen. Med det nu utökade spelutbudet på ahaBingo märker vi att många kunder väljer att även spela casino på bingosidan. Vi märker även en tydlig återaktivering av kunder som inte har spelat bingo på ett tag men som tilltalas av casino-spelen. Innan årets utgång ska ahaBingo lanseras i Norge, det återstår visst arbete med implementering av betalningslösningar samt vissa språkanpassningar.

Med vår pågående förvärvsstrategi och skiftning till fullt marknadsfokus förbereder vi nu rekrytering av marknadsresurser. Vi ser att vi kan ta en mycket mer aktiv marknadsroll om vi har dedikerade resurser, speciellt nu när vi finns på flera marknader med fler varumärken. En bra rekrytering kan resultera i att fler av våra marknader kan visa på en ännu stadigare tillväxt.

Vi ser fram emot en spännande och händelserik höst.

Goran Ristic
VD ahaWorld AB

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration