Reports

Publicerat: 2023-08-24 08:00:00

Everysport Group AB: Everysport Group (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2023: Fortsatt stark tillväxt av prenumerationsintäkter, lägre nettoomsättning till följd av avyttrade padelanläggningar

Sammanfattning andra kvartalet 2023:

 • Nettoomsättning 37,8 mkr (47,3)
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) 2,7 mkr (1,2)
 • Rörelseresultat (EBITDA) 2,7 mkr (1,2)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -3,5 mkr (-10,8)
 • Resultat efter finansiella poster -10,0 mkr (-12,7)
 • Resultat per aktie -1,65 kr (-2,12)

Sammanfattning januari - juni 2023:

 • Nettoomsättning 81,3 mkr (97,6)
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) 7,9 mkr (6,8)
 • Rörelseresultat (EBITDA) 7,0 mkr (6,8)
 • Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -7,4 mkr (-16,4)
 • Resultat efter finansiella poster -17,6 mkr (-20,1)
 • Resultat per aktie -2,95 kr (-3,23)

“Första halvåret 2023 har präglats av hög affärsaktivitet som resulterat i ett antal strategiska affärer, vilka sammantaget bedöms skapa förutsättningar för ett mer lönsamt Everysport. Under det andra kvartalet fortsatte affärsområdet Everysport Media utvecklas positivt med en tillväxt på över 20 procent inom B2C, drivet av Elite Prospects som efter genomförda prisjusteringar har passerat milstolpen om kvartalsvisa återkommande intäkter överstigandes 6 mkr. Resultatet i Q2 hålls tillbaka av Every Padel, som även medför en nedskrivning av goodwill om 6,5 mkr.”

Utdrag från Hannes Anderssons vd-kommentar

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25

E-post: hannes.andersson@everysport.com

Om Everysport Group AB (publ)

Everysport Group är en koncern inom sport. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs anläggningsverksamhet inom sporten padel. Koncernen har totalt ca 110 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor även i Norge och USA. Everysport Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (EVERY).


Denna information är sådan som Everysport Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-24 08:00 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Group AB