Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-25 09:00:30

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första halvåret och andra kvartalet 2023

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Martin Norsebäck kommenterar:

"Med andra kvartalet bakom oss kan vi glädjande konstatera att nyckeltalen utvecklats enligt plan samtidigt som nya produkter lanserats som ska inbringa intäkter i framtiden. Koncernens nettoomsättning bokfördes under kvartalet till 1 263  tkr vilket är en förbättring från samma period 2022 (1 077 tkr). Mest glädjande är att omsättningen ökat markant från förgående kvartal (837 tkr) vilket är ett resultat utav att nya försäljningsstrategin börjar sätta sig. Resultatet landar under perioden för koncernen på -690 tkr vilket är en förbättring från samma period 2022 där resultatet bokfördes till -3 895 tkr. Resultatet är också en förbättring från föregående kvartal som bokfördes till -926 tkr. Koncernens kassaflöde (för den löpande verksamheten), för de första sex månaderna, fastställs till noll. Genom fortsatt försäljningstillväxt, samt lansering utav fler marginalprodukter, förväntas kassaflödet och resultatet att stärkas under de kommande kvartalen."

Kvartalet april — juni 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 263 (1 077) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -690 (-3 895) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,35) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 63 % (37 %).

Halvåret januari – juni 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 100 (2 311) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 616 (-8 550) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,89) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 63 % (37 %).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Sensor Alarm lanserar båtlarm med digital båtsamverkan
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Campcation
 • Sensor Alarm och Kama Fritid ingår grossistsamarbete

Sensor Alarm lanserar unikt återförsäljarkoncept av företagslarm

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är ett snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB