Reports

Publicerat: 2023-08-29 08:30:00

Genesis IT AB: Halvårsrapport Januari-Juni 2023

ETT FORTSATT GOTT EKONOMISKT LÄGE

PERIODEN APRIL-JUNI 2023

  MSEK   Moderbolaget     Koncernen  
  Nettoomsättningen uppgick till   19,6 (18,3)     19,6 (18,3)  
  Rörelseresultatet uppgick till   1,9 (2,3)    2,0 (2,6) 
  Resultat efter skatt uppgick till   2,1 (2,2)    1,9 (2,3)
  Resultat per aktie uppgick till, kr   0,21 (0,22)   0,19 (0,23) 
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   14,11 (13,16)     15,32 (14,29)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Genesis IT har erhållit AAA-rating för tolfte året i rad.
Årsstämma har ägt rum i bolagets lokaler i Luleå.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Stenvalls Trä har den 8 juni offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Genesis IT.

KOMMENTAR FRÅN VD

En ekonomiskt stabil 25-åring


För årets andra kvartal ser vi en högre omsättning om 19,6 MSEK (18,3) i förhållande till samma period föregående år. Vi ser ett något sämre resultat om 1,9 MSEK (2,3) för samma jämförelseperiod, som mestadels härrör från ökade personalkostnader. Det är en medveten kostnadsökning, då vi behöver bli fler för att utveckla verksamheten och på sikt öka försäljningen.

Verksamhet
Verksamheten har under kvartalet fortsatt fokuserat på utveckling och försäljning av vårt huvudsakliga erbjudande till marknaden, dvs. iFenix affärssystem. Vi hoppas under hösten kunna lansera ett attraktivt alternativ till e-handelslösning åt våra befintliga kunder. Sedan tidigare finns funktionalitet för att via tredje part integrera iFenix mot en rad olika e-handelslösningar. Den plattform vi nu tagit fram är en helintegrerad del av iFenix affärssystem och kan levereras med marknadens främsta betallösning för e-handel.

 

Uppköpserbjudande
Det kan inte ha undgått någon att vår huvudägare Stenvalls Trä lämnat ett uppköpserbjudande till övriga aktieägare i Genesis IT. Erbjudandet kom i början av juni och under sommaren har erbjudandehandlingar publicerats. Som VD lämnar jag inga kommentarer i ärendet men konstaterar att det naturligtvis för alla inblandade parter blir intressant att följa utkomsten av detta då det i högsta grad påverkar bolaget och dess verksamhet. Acceptperioden har sitt slut i september månad och därefter kan vi se vad detta mynnat ut i.

 

En pigg 25-åring
Nu till något helt annat. Genesis IT fyller 25 år i år och det ska vi givetvis uppmärksamma. Det känns stort att bolaget varit med så här länge. Vi har sett både upp- och nedgångar på den svenska IT-marknaden. Själva har vi lyckats navigera oss fram och anpassat vår verksamhet mer än en gång för att idag kunna stå på stadiga ben som en självklar och stabil affärssystemleverantör. Vi siktar givetvis på 25+ år till!


Hälsningar
 

Tommy Flink
VD, Genesis IT AB (publ)


Informationen är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-29 08:30 CET.

Sven Wallgren
010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB