Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-31 16:11:56

Everysport Group AB: Everysport Group slutför avyttring av mediaportfölj och erhåller initial köpeskilling

Everysport Group AB (publ) ("Everysport") har idag genomfört transaktionen med Better Collective A/S om avyttring av en mediaportfölj för sammanlagt ca 44 MSEK (3,7 MEUR) kontant efter att samtliga villkor i transaktionen uppfyllts. Everysport har i samband med detta erhållit den initiala köpeskillingen om ca 22,4 MSEK (1,9 MEUR). Resterande andel om ca 21,3 MSEK (1,8 EUR) erläggs vid två tillfällen efter sex och 12 månader från genomförande av transaktionen den 31 augusti 2023.

Den 15 augusti 2023 ingick Everysport ett avtal med Better Collective A/S om avyttring av en portfölj bestående av varumärkena och webbplatserna SvenskaFans, Hockeysverige, FotbollDirekt och Innebandymagazinet för en sammanlagd köpeskilling om ca 44 MSEK (3,7 MEUR) kontant. 

Samtliga villkor för transaktionen, inklusive regulatoriska godkännanden, har idag uppfyllts. Transaktionen är därmed slutförd och Everysport har erhållit den initiala delen av köpeskillingen motsvarande ca 22,4 MSEK (1,9 MEUR). 

Resterande andel av köpeskillingen om ca 21,3 MSEK (1,8 EUR) erläggs vid två tillfällen; sex månader från genomförandet av transaktionen den 31 augusti 2023 erläggs ca 10,6 MSEK (0,9 MEUR) och 12 månader från samma datum erläggs ca 10,6 MSEK (0,9 MEUR).

Eventuella frågor besvaras av:
Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25
E-post: hannes.andersson@everysport.com

Om Everysport Group AB (publ)
Everysport Group är en koncern inom sport. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs anläggningsverksamhet inom sporten padel. Koncernen har totalt ca 110 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, bolaget har även kontor i Norge och USA. Everysport Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (EVERY).

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Group AB