Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-07 17:09:21

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarms VD Martin Norsebäck lämnar efter sju år

SecTech-bolaget Sensor Alarm Nordens VD Martin Norsebäck lämnar bolaget efter sju år.

"Jag, tillsammans med min styrelse och medarbetare, har haft en spännande resa med Sensor Alarm. Bolaget har gått från en pappersskiss till en unik egenutvecklad skalbar säkerhetsplattform som idag har tusentals användare på två marknader. Resan för bolaget har egentligen bara börjat och det finns en mycket spännande framtid för bolaget. Därför vill jag, efter sju år som VD, lämna över stafettpinnen till någon som kan utveckla bolaget vidare in i framtiden. Jag vill rikta ett stort tack till min styrelse för allt fint arbete samt stöttning under alla dessa fantastiska år, säger Martin Norsebäck" 

" Martin har gjort ett mycket bra jobb med bolaget trots utmanande tider i spåren av pandemi, ekonomisk kris, krig och på styrelsens vägnar vill jag tacka honom för hans fina insats under dessa år. Martin kommer att stanna hos oss i ytterligare 6 månader och vi kommer omgående att sätta igång en rekryteringsprocess för att hitta en ny VD som kan ta bolaget till nästa nivå, säger Peter Jakobsson Styrelseordförande i Sensor Alarm.

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7/9 2023.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är ett snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB