Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-20 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Patentverket i USA avser att bevilja Medfield Diagnostics patent inom mikrovågsdiagnostik

Patentverket i USA, USPTO, har genom en så kallad "NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE" meddelat att man har för avsikt att godkänna Medfield Diagnostics AB (publ) patentansökan gällande mikrovågsbaserad detektion, "System and method for detecting an assymetrically positioned internal object in a body" med ansökningsnummer US16/467,098. Patentet skyddar en teknik för att detektera asymmetriskt placerade objekt i en i övrigt huvudsakligen symmetrisk kropp, till exempel en blödning i den ena hjärnhalvan.

"En intressant möjlighet öppnar sig om man kombinerar den typ av symmetrianalys som beskrivs i patentet med de befintliga AI-baserade klassificeringsalgoritmer som Medfield Diagnostics använder i Strokefinder idag. Det ger en förbättrad möjlighet att positionsbestämma en stroke samt bidra till att minska behovet av träningsdata i den AI-baserade klassificeringsalgoritmen" säger Andreas Fhager, CTO i Medfield Diagnostics.

"Ett av bolagets prioriterade mål är att förbättra Strokefinders diagnostiska precision. Tekniken som beskrivs i patentet kan komma att utgöra ett viktigt steg i den riktningen" säger Stefan Blomsterberg, VD i Medfield Diagnostics.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB