Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-06 09:48:47

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm lanserar ett unikt fritidshuslarmkoncept

SecTech bolaget Sensor Alarm lanserade idag ett helt nytt och unikt fritidshuslarmkoncept mot svenska marknaden. Konceptet är anpassat för alla fritidshus som saknar fast internettjänst och ger möjlighet att skydda fritidshuset mot skador samt höga värmekostnader.

Under 2023 har Sensor Alarm lanserat flertalet nya larmkoncept, bland annat ett båtlarmskoncept och ett nytt företagslarm. Idag tog bolaget nästa lanseringssteg genom att lansera ett larmkoncept riktat mot en stor målgrupp inom fritidshusmarknaden. Det finns ca 600 000 fritidshus i Sverige där man under pandemin kunde se en ökad användning och en upprustning av husens standard. Ju högre standard desto viktigare är det att på distans kunna förebygga skador, framför allt vattenskador, men även att på distans kunna påverka elförbrukning och dess kostnader. Det är vanligt att man inte har bredband året runt i sitt fritidshus. Om man har detta så betalar man ofta en dyr månadskostnad för att på distans ha möjlighet till att kunna skydda och kontrollera huset.

Förutom ett komplett skydd mot inbrott-, brand- och vattenskador slipper man krångligt och dyrt internet samtidigt som man optimerar sina värmekostnader. Larmenheten kommunicerar via 4G och via en liten smidig dosa (4G och IR) kan kunden styra sin befintliga luftvärmepump (pumpen behöver inte vara WIFI-utrustad) samt styra element via larmplattformens smart-plug. Larmkonceptet innehåller temperaturlarm, vattenlarm, brandlarm, inbrottslarm samt möjlighet till värmestyrning av befintlig eller ny luftvärmepump. Försäljningen startar under vecka 41.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är ett snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB