Hem

Reports

Publicerat: 2015-11-18 08:30:10

ahaWorld AB: Delårsrapport 3, 1/1 2015 - 30/9 2015

   Tredje kvartalet 2015 - Fortsatt tillväxt

 • Koncernens spelöverskott ökade med 27% och uppgick till 3 407 Tkr (2 676).

 • EBITDA uppgick till 479 Tkr (- 2 587). EBIT uppgick till - 13 Tkr (-3 404).

 • Resultatet efter skatt uppgick till 768 Tkr* (- 3 429).

 • Antalet nyregistrerade kunder ökade med 130% till 3 767 (1 637).

  Delårsperioden 1 januari - 30 september - Kraftigt förbättrat resultat

 • Koncernens spelöverskott ökade med 31% och uppgick till 9 571 Tkr (7 258).

 • EBITDA uppgick till -152 Tkr (- 7 110). EBIT uppgick till - 1 905 Tkr (- 9 634).

 • Resultatet efter skatt uppgick till - 2 214 Tkr (- 9 741).

Väsentliga händelser under perioden

    •    Förvärv av nätcasinot SwedenCasino.com.

    •    Genomförd nyemission.

    •    Ökad omsättning på bingosidan efter lansering av casino-spel.


Väsentliga händelser efter periodens utg
ång

    •    Relansering av affiliate-programmet - ahaPartner.

    •    Nyemission registrerad hos Bolagsverket.

    •    Nytillsatt affiliate-manager.

    •    Fler nya samarbetsavtal med nya affiliates.

    •    Diskussioner med fler casinoleverantörer till ahaBingo.

    •    Fortsatt arbete med att förbereda lansering av ahaBingo på den norska marknaden under Q4 2015.

(Se diagram i bifogad pdf-fil)


VD
kommenterar tredje kvartalet

Tredje kvartalet visar på fortsatt tillväxt. Spelöverskottet ökade med 27% jämfört med samma period föregående år. Vi ser även ett positivt resultat för perioden, vilket huvudsakligen härrör från valutakurs-differenser på koncerninterna transaktioner

2015 fortsätter i konsolideringens tecken, precis som vi har nämnt i tidigare rapporter. Många förvärv har genomförts i branschen och många fler kommer genomföras. Vi genomförde vårt första förvärv i augusti månad, då förvärvades Swedencasino.com. Förvärvet tillförde gruppen ca 14 000 registrerade kunder. Genom smarta aktiverings- samt åter-aktiverings kampanjer hoppas vi kunna öka aktiviteten ytterligare hos befintliga och nya kunder på SwedenCasino. Just nu genomförs även ett grafiskt arbete för att minska trösklarna gällande registrering och insättningar på SwedenCasino. Den nya och optimerade webbsidan beräknas lanseras under december 2015.

I slutet av augusti till mitten av september genomförde ahaWorld AB en företrädes-emission. Teckningsgraden i emissionen uppgick till 78 procent. Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen 9,1 MSEK före emissionskostnader, som uppgick till ca 300 TSEK, och de 1 900 TSEK av emissionen som konverteras från de fordringar några av huvudägarna har haft på bolaget. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 2 november 2015. Vi är nöjda med utfallet och kan nu genomföra många av våra planer för att öka gruppens intäkter.

Koncernen har från den 1 oktober en nytillsatt affiliate-manager som ska öka närvaron av gruppens samtliga varu-märken hos affiliates. Målsättningen är hög, men resultatet hittills visar att det är klart genomförbart att nå en god etablering hos kvalitativa affiliates. Gruppens relanserade affiliate-program ahaPartner.com har en lite annorlunda startegi än andra affiliate-program. ahaPartner kommer att motivera affiliates till att uppnå goda resultat med hjälp av incitamentsskapande kampanjer som riktas direkt till affiliates. Som en liten aktör måste vi alltid komma med nya idéer för att få uppmärksamhet och resultat i den hårt konkurrensutsatta branschen vi verkar inom.

Sedan ahaBingo.com lanserade casino-spel i juni 2015 ser vi en stadig ökning i omsättningen på casino-spelen. Den första tidens positiva mottagande av casino-spelen har resulterat i att ahaBingo nu utvärderar fler casinoleverantörer till bingosidan. Genom att utöka utbudet tror vi på en ännu bättre utveckling av casino-omsättningen på ahaBingo.com, samt en ännu attraktivare produkt att lansera på den norska marknaden under Q4 2015.

Ju fler pusselbitar som nu faller på plats desto bättre blir våra förutsättningar. Det ska bli roligt att genomföra vår marknads-offensiv under kommande kvartal. Fortsatt etablering av gruppens varumärken hos affiliates och ytterligare insatser i annan media bör leda till god tillväxt de kommande kvartalen. Samtidigt utvärderar vi löpande ytterligare förvärvsmöjligheter som kan skapa tillväxt för koncernen.

Vi ser fram emot ett hektiskt och händelserikt slut på 2015.


Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration