Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-26 08:39:09

Medimi AB: Medimi AB säkrar finansiering på 2,5 MSEK för att stärka sin expansion i Danmark

Styrelsen för Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") meddelar idag att man ingått ett låneavtal om 2,5 MSEK. Denna finansiering utgör en central del i Bolagets strategi för att stärka sin närvaro i Danmark och underlätta fortsatt expansion i nya kommuner.

Medimi har skapat ett starkt fotfäste på den danska marknaden och har i dagsläget kundunderlag i 3 av 5 danska regioner. Efterfrågan på Medimi®Smart är stark, och Bolaget ser en betydande potential att ytterligare utöka sin marknadsandel i Danmark genom tillväxt i befintliga kommuner och genom expansion till nya kommuner. Som ett strategiskt steg i detta avseende inrättar Bolaget nu ett dotterbolag i Danmark för att bättre kunna möta kundbehovet och öka aktiviteten i landet. Lånet om 2,5 MSEK kommer att stödja denna viktiga expansion och samtidigt stärka Bolagets likviditetsreserv.

"Jag är övertygad att vår lösning förbättrar vården, ökar följsamheten och förenklar medicinhanteringen. Därigenom är potentialen till vidare tillväxt stor. Vi vill stärka vår närvaro i Danmark med upprättande av dotterbolag vilket kommer förenkla för våra kunder, skapa nya affärsmöjligheter och göra oss till en attraktiv arbetsgivare" säger vd Johan Wiesel.

Det upptagna lånet kommer att förfalla till betalning den 30 april 2024 och löper med en skälig marknadsmässig ränta.

För mer information kontakta
Medimi AB (publ), vd Johan Wiesel, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, +46 (0)76 117 97 93.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB