Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-30 10:04:35

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB (publ):s dotterbolag, Blick WI AB, har ingått avtal om att överlåta kundkonto hos ett ledande globalt sportsbettingvarumärke.

Blick Global Group AB (publ):s dotterbolag, Blick WI AB ("Dotterbolaget"), har idag ingått avtal med ett affiliatebolag ("Köparen") om att överlåta ett kundkonto inom prestationsaffären hos ett ledande globalt sportsbettingvarumärke. Köpeskillingen för försäljningen uppgår till

1 031 000 euro och erläggs genom kontant betalning och tillträde sker idag. Överlåtelsen innehåller sedvanliga garantier och villkor och styrelsen bedömer att transaktionen har skett på marknadsmässiga villkor.

Dotterbolaget har idag ingått avtal om överlåtelse av ett kundkonto inom prestationsaffären hos ett ledande globalt sportsbettingvarumärke, vilket omfattar (i) rättigheterna kopplade till kontot, (ii) avtal hänförliga till kontot, och (iii) samtliga intäkter som, från och med den 1 oktober 2023, uppkommer eller genereras via kontot. Köpeskillingen, som baseras på dels bokfört värde, dels på förhandlingar med Köparen, uppgår till 1 031 000 euro och erläggs genom kontant betalning. Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier i form av bland annat att parterna har rätt att genomföra försäljningen eller att det i övrigt inte föreligger några legala hinder att genomföra försäljningen. 

Anledningen till försäljningen är att det bedöms som mer kostnadseffektivt att överlåta prestationskontot än att fortsatt driva verksamheten och finansiera underhåll. Överlåtelsen innebär att starkt kassatillskott för Dotterbolaget och Blick Global Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Rickard Vikström, Styrelseordförande Blick Global Group AB (publ)

+46 73-440 51 82 

Blick Global Group AB (publ)

Box 5312

114 34 Stockholm

Denna information är sådan som Blick Global Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2023, kl. 10.00 CET.

Om Blick Global Group

Blick Global är en iGaming-inkubator som idag innefattar dotterbolagen Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom organisk sökoptimering, SEO.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB