Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-13 08:30:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2023

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

VD Martin Norsebäck kommenterar:

" Med tredje kvartalet nu bakom oss är det glädjande att kunna konstatera att Sensor Alarm Norden AB har uppnått en omsättning som är i linje med föregående kvartal. Koncernens nettoomsättning under detta kvartal ligger på 1 188 tkr, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år (819 tkr) och i nivå med föregående kvartal (1 263 tkr). Resultatet för koncernen under perioden hamnar på -891 tkr, vilket också är en positiv förbättring jämfört med samma period föregående år då resultatet var -2 087 tkr. Nytt för detta kvartal är lanseringen av ett larmsystem som riktar sig till en stor målgrupp inom fritidshusmarknaden. Det finns ungefär 600 000 fritidshus i Sverige där vi har sett en ökad användning och upprustning av husen under pandemin. Efter snart 8 år som VD för Sensor Alarm kommer jag under februari 2024 att lämna över stafettpinnen till en ny kraft som har uppdraget att leda bolaget in i framtiden. Styrelsen ska nu säkerställa att min efterträdare får rätt finansiella förutsättningar till att lyckas med sitt tillväxtuppdrag".

Kvartalet juli — september 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 188 (819) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -891 (-2 087) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,14) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 58% (27).

Perioden januari – september 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 288 (3 131) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 507 (-10 637) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,78) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 58% (27).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Sensor Alarms VD Martin Norsebäck lämnar efter sju år.
 • Sensor Alarm lanserar ett unikt fritidshuslarmkoncept.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Sensor Alarms styrelse utreder möjligheten till att stärka bolagets ekonomiska resurser i samband med att ny VD börjar för att denne ska få rätt förutsättningar till att öka försäljningstakten.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är ett snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB