Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-15 10:33:49

Everysport Group AB: Flaggningsmeddelande i Everysport Group

Everysport Group AB (”Everysport’’) har idag erhållit information om att aktieägaren Mikael A. Petterson, genom förvärv av aktier i bolaget passerat flaggningsgränsen om fem (5) procent.

Per dagens datum, 15 november 2023, äger Mikael 329 369 aktier, motsvarande ca 5,26 procent av rösterna och kapitalet i Everysport. Mikaels ägande är både direkt samt indirekt genom Dita Invest AB.

Eventuella frågor besvaras av:
Hannes Andersson, vd, Everysport Group AB
Tel: +46 70 736 56 25
E-mail: hannes.andersson@everysport.com


Om Everysport Group (publ)
Everysport Group är en svensk sport- och mediekoncern som äger, driver och utvecklar digitala plattformar. Bolagets mest kända varumärke är Elite Prospects, världens största ishockeyplattform med cirka 20 tusen betalande prenumeranter, över 300 tusen medlemmar och 1,5 miljoner unika besökare per vecka. Everysport Groups huvudkontor är beläget i Stockholm med lokal närvaro även i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med tickern EVERY

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Group AB