Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-03 10:37:12

Hamlet BioPharma AB: Analys av immunsvar hos patienter behandlade med Alpha1H publiceras i tidskriften Cancer Medicine

Hamlet BioPharma meddelade den 25 januari att en analys av kliniska data visat ett starkt immunsvar med anti-tumörpotential hos Alpha1H-behandlade patienter med cancer i urinblåsan. Det inskickade manuskriptet har nu godkänts och publicerats i Cancer Medicine.

http://doi.org/10.1002/cam4.7091

 

Analysen visar oväntat starka effekter på immunsvaret i urinblåsan hos de patienter som behandlades med Alpha1H. Immunsvaret aktiverades snabbt efter den första Alpha1H behandlingen och kvarstod under en månads behandlingsperiod. Immunsvaret ökade också med behandlingsdosen. Immunsvaret har stark anti-tumörpotential och aktiveringen av immunsvaret är ytterligare ett sätt på vilket tumören kan attackeras och neutraliseras. Alpha1H skapar en multifunktionell behandlingsmiljö i vävnaden, med direkt avdödning av tumörceller, utsöndring av tumörceller och bitar av tumör och ett immunsvar som kan angripa tumören.

 

Alpha1H-behandling aktiverar också immunsvaret direkt i tumörområdet, vilket resulterar i en övervägande lokal effekt. En ytterligare fördel med Alpha1H-behandling är att de behandlade patienterna inte får några allvarliga biverkningar, förutom lokal irritation vid injektionsstället, som ofta åtföljer lokala behandlingar.

 

Analysen visar vidare att immunsvarsprofilen hos Alpha1H-behandlade patienter med tidiga tumörer är snabb och minst lika stark som hos patienter som behandlas med BCG (Bacillus Calmette-Guerin), som idag är förstahandsvalet för många patienter med svårare cancer i urinblåsan.  Den pågående bristen på BCG-leveranser i USA och många länder, rapporterad av Food and Drug Administration[1], förväntas fortsätta i flera år, vilket resulterar i att patienter inte får fullständiga behandlingar, vilket understryker behovet av nya alternativa behandlingar.

  

För mer information, vänligen kontakta

 

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, Hamlet BioPharma AB, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

 

Martin Erixon, CEO, Hamlet BioPharma AB, +46 733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet BioPharma AB