Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-17 08:35:37

Transferator AB: Årsredovisning 2023

Transferator AB (publ) publicerar idag årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen inkl. revisionsberättelse bifogas denna pressrelease och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.transferator.se

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB