Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-13 15:45:00

Sustainion Group AB: Sustainion Group ökar från 60,5% till 90,5% ägande i Elpro i Alingsås AB

Sustainion Group AB har idag förvärvat ytterligare 600 aktier motsvarande 30% av aktierna i Elpro i Alingsås AB. Efter förvärvet äger Sustainion 90,5% av aktierna i bolaget. 190 aktier förvärvades enligt tidigare avtal den 29 maj i år och ytterligare 600 aktier, motsvarande 30%, förvärvas nu från bolagets tidigare VD. Köpeskillingen uppgår till 5 000 000 kronor, varav 3 750 000 kronor kontant och 1 250 000 kronor som revers, samt en tilläggsköpeskilling med betalning senast den 31 maj 2026. Resterande 190 aktier i bolaget förvärvas enligt tidigare avtal senast den 31 maj 2025 varefter Sustainion kommer att äga 100% av bolaget. Priset på tilläggsköpeskilling och kvarvarande aktier baseras på bolagets utveckling och där betalning kan ske antingen kontant eller i kombination med aktier i Sustainion.

Sustainion satsar än mer på den globala elektrifieringstrenden och väljer att öka sitt ägande i dotterbolaget Elpro som ett led i strategin för tillväxt. Elpro är en ledande tillverkare av avancerade automations- samt elstyrningslösningar och har med sitt tydliga hållbarhetsfokus en attraktiv kundbas. Bolaget med 20 anställda har lång erfarenhet och en etablerad position på marknaden med betydande kapacitet i befintliga lokaler. Bolaget har visat på en kraftig återhämtning efter pandemin och har goda tillväxtmöjligheter.

Sustainion förvärvade 51% av Elpro i augusti 2021 och avtalade då om att förvärva ytterligare 19% i två trancher 2024 och 2025 som en del i ett generationsskifte, varav den ena tranchen skedde så sent som den 29 maj i år. Vid årsskiftet stärktes ledningsgruppen genom att rekrytera Johanna Nyström till ny VD och tidigare VD Jesper Ottoson gick då över i rollen som teknisk chef för att möta den ökade efterfrågan inom elkonstruktion. I samband med det har Sustainion nu fått möjlighet att förvärva Jespers aktier och han kan med tilläggsköpeskillingen växla upp sitt ägande i Sustainion för att vara med på bolagets fortsatta tillväxtresa.

"Vi är mycket glada över att ha ökat vårt ägande i Elpro och ser fram emot att fortsätta samarbeta med bolagets kompetenta team för att driva tillväxt med hållbara lösningar. Förvärvet stärker vår position på marknaden och ger oss möjlighet att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande. Vi är övertygade om Elpros potential och ser fram emot att fortsätta tillväxtresan", säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group och styrelseordförande Elpro.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2024 klockan 15:45 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB