Hem

Publicerat: 2019-08-30 08:16:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Hamlet Pharma AB: ÖKAD FÖRLUST 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Hamlet Pharma rapporterar ett resultat efter skatt om -6,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, april-juni, i det brutna räkenskapsåret 2018/19. Det kan jämföras med -3,4 miljoner motsvarande period i fjol.

För hela det brutna räkenskapsåret blev resultatet -17,1 miljoner kronor (-16,3).

Under räkenskapsårets tredje kvartal genomförde bolaget en nyemission. Vidare har styrelsen beslutat om teckningsoptioner.

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 71,2 procent (89,3%). Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 10,6 miljoner kronor (15,5).

"Bolaget räknar med att emissionerna i oktober 2019 och jan/feb 2020 tillför bolaget cirka 26 miljoner kronor vilket kommer att säkra fortsatt drift under nästa räkenskapsår", skriver Hamlet.          
        

Läs mer om Hamlet Pharma AB