Hem

Publicerat: 2019-08-30 10:10:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Fastout Int. AB: FÖRLUSTEN MINSKADE TILL -0,1 MLN KR 2 KV (-1,0)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Drönarbolaget Fastout, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -0,1 miljoner kronor, en förbättring i jämförelse med samma kvartal föregående år då samma resultatsiffra låg på -1,0 miljoner kronor.

De totala intäkter sjönk till 1,8 miljoner kronor (2,0), varav nettoomsättningen låg still på 1,6 miljoner kronor.

"Vi ser fortsatt goda effekter av våra fördjupade samarbeten med återförsäljare i länder där vi inte har egen personal", skriver bolagets vd Håkan Lindgren.

Bolagets övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka avser främst utvecklingskostnader, minskade under kvartalet. Ett resultat av att Fastout granskat varje kostnadspost, heter det. Även personalkostnaderna har minskat.

"Det strategival vi valde för knappt ett år sedan, med fokus på lönsamhet och att ta oss snabbt till ett positivt kassaflöde, har varit helt rätt", kommenterar Håkan Lindgren.          
        

Läs mer om Fastout Int. AB