Hem

Publicerat: 2017-11-08 09:40:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sivers IMA Holding AB: Sivers IMA trefaldigade omsättningen men ökade förlusten rejält i tredje kvartalet

Teknikföretaget Sivers IMA trefaldigade omsättningen samtidigt som även förlusten ökade i tredje kvartalet. Det är första hela kvartalet med dotterbolaget CST Global i Sivers IMA koncernen.

Omsättningen uppgick till 15,0 miljoner kronor (4,8), en ökning med 213 procent mot föregående år. De totala rörelseintäkterna blev 24,8 miljoner kronor (8,3).

Rörelseresultatet blev -20,6 miljoner kronor (-6,7). Sivers IMA redovisar ett ebitda på -10,5 miljoner kronor (-5,0).

Resultatet före skatt var -19,7 miljoner kronor (-6,7). Resultatet efter skatt blev -22,0 miljoner kronor (-6,7). Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-0,16).

Likvida medel var 47,8 miljoner kronor (26,6) per den 30 september.

Vd Anders Storm uppger i rapporten att man har haft en del problem under kvartalet inom produktionen för bägge affärsområden.

"Sivers IMA har haft leveransproblem från en underleverantör varför vissa leveranser under tredje kvartalet försenats till fjärde kvartal, vilket påverkar både omsättning och resultat negativt. CST Global har haft problem med produktionen av vissa laserchip under perioden vilket påverkat marginalen och resultatet negativt under detta kvartal. CST har identifierat lösningar på dessa problem och vi räknar med att vara tillbaka på normal nivå under fjärde kvartalet", uppger vd:n.

Han uppger vidare att förberedelserna är i full gång för att flytta handeln av bolagets aktie från Aktietorget till Nasdaq First North.


Sivers IMA, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 15,0 4,8 212,5%
Rörelseresultat -20,6 -6,7
Resultat före skatt -19,7 -6,7
Nettoresultat -22,0 -6,7
Resultat per aktie, kr -0,24 -0,16
EBITDA -10,5 -5,0

Läs mer om Sivers IMA Holding AB