Publicerat: 2017-12-21 13:27:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om HQ AB: HQ har överklagat domen i HQ-målet - anser att Tingsrättens slutsats är förvånande

HQ har överklagat Stockholms tingsrätts dom i det så kallade HQ-målet, enligt ett pressmeddelande.
Överklagandet gäller samtliga svaranden och omfattar målets båda delar, skadeståndsmålet och utdelningsmålet.

"Tingsrätten konstaterar att styrelseledamöter och vd i HQ Bank, vissa styrelseledamöter i HQ AB samt HQ AB:s revisor förfarit oaktsamt i flera olika avseenden. Tingsrätten finner trots det att de oaktsamt agerande styrelseledamöterna och revisorn kan undgå ansvar eftersom det saknas tillräckligt samband mellan den klarlagda oaktsamheten och den skada som uppkommit", konstaterar HQ.

HQ uppger att Tingsrättens slutsats i orsaksfrågan är förvånande ur både juridiskt och förnuftsmässigt hänseende. Bolaget anser att tingsrättsdomen är felaktig i detta avgörande hänseende.

"Det finns flera rättsfrågor som behöver prövas av högre instans, särskilt frågan om det funnits ett erforderligt orsakssamband mellan misskötseln och den skada som uppkommit", resonerar bolaget.

Läs mer om HQ AB