Publicerat: 2017-12-22 17:31:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om HQ AB: HQ försatt i konkurs på begäran av styrelsen

Styrelsen för HQ har i dag beslutat att inge en egen ansökan om bolagets försättande i konkurs då bolaget befinner sig på obestånd. Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta sedan det blivit uppenbart att förutsättningar saknas för att få in nödvändigt kapital i bolaget för att ställa säkerhet för motparternas rättegångskostnader.

Stockholms tingsrätt har beslutat att bolaget skall försättas i konkurs, och till konkursförvaltare förordnat advokaten Bill Kronqvist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Läs mer om HQ AB